Share

General information

Information in local language
Święto Karpia

Święto Karpia to trzydniowe wydarzenie artystyczno – kulinarne organizowane corocznie w pierwszy weekend lipca na Rynku w Zatorze.  Święto Karpia to duża impreza plenerowa, zamykająca cykl imprez pod nazwą Festiwal Doliny Karpia organizowanych we wszystkich siedmiu gminach Doliny Karpia: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice i Zator.  Wydarzenie to bogate jest w występy taneczne, wokalne oraz występy znanych gwiazd. Podczas Święta Karpia zarówno mieszkańcy Doliny Karpia, jak i turyści mogą spróbować lokalnych przysmaków, zobaczyć, a nawet nabyć wyroby rękodzielników oraz oczywiście dobrze się bawić przy akompaniamencie szerokiego grona artystów.  Organizatorzy gwarantują również liczne atrakcje, przy których można zapoznać się z dziedzictwem kulturowym, historycznym i przyrodniczym Doliny Karpia, a przede wszystkim z jej produktami lokalnymi.

The Carp Fete is a large outdoor event, closing the series of events under the common brand of the Carp Valley Festival organised in all seven communes of the Carp Valley: Brzeźnica, Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Spytkowice, Tomice and Zator. The event abounds in singing and dance shows, and performances of well-known artists. During the Carp Fete both the inhabitants of the Carp Valley and tourists can taste local delicacies, admire or even purchase the products of craftsmen and, of course, have fun accompanied by a wide group of artists. The organisers also guarantee numerous attractions to familiarise the visitors with the cultural, historical and natural heritage of the Carp Valley.