Share

General information

Information in local language
Mengeu de Festa

La segona quinzena de juliol Tortosa celebra la Festa del Renaixement. La Festa rememora l’esplendor de la ciutat al segle XVI, un dels moments culminants de la història de Tortosa, a través d’una àmplia oferta d’activitats de caire lúdic i cultural. Els obradors i fogars dels restauradors recuperen els receptaris medievals catalans per oferir-los als visitants i comensals. Durant tota la Festa la gastronomia renaixentista és present als restaurants que participen en el “Mengeu de Festa”, esdevenint els espais més populars de trobada. Fiesta de Interés Turístico Nacional. Festa Local d’Interés Turístic de Catalunya. Placa d’Honor del Turisme de Catalunya.

The hearths and ovens of restaurants around the town recover medieval Catalan recipes and offer them to visitors and diners. During the Festival, renaissance cuisine is offered in restaurants participating in the “Mengeu de Festa” (Festival Feast) making them the most popular spots at this time.

Festival of National Tourist Interest. 
Local Festival of Catalan Tourist Interest.
Plaque of Honour for Tourism in Catalonia.